Miło nam jest powitać Państwa na naszej stronie.

Kancelaria Doradztwa Podatkowego „GJS” w Rudzie Śląskiej powstała w 1994 roku. Działalność biura od początku istnienia związana jest z księgowością oraz obsługą firm z Rudy Ślaskiej. Dziś naszymi Klientami są również firmy mające swoje siedziby w Katowicach, Zabrzu, Gliwicach i okolicznych miejscowościach. Świadczymy także profesjonalne usługi rachunkowe i księgowe oraz doradztwo księgowe dla podmiotów z zagranicy.
Obecnie nasze biuro usług księgowych mieści się w obszernym, wygodnym budynku z dogodnym dojazdem ze strony Katowic czy Gliwic.
Dzisiaj jest to firma posiadająca duże doświadczenie w obsłudze księgowej i kadrowo-płacowej firm prowadzących działalność gospodarczą o różnorodnej formie prawnej. Staramy się zaspokajać potrzeby Klientów w maksymalnym stopniu. Wciąż poszerzamy naszą ofertę tak, aby spełnić oczekiwania jak największej grupy przedsiębiorców tak krajowych, jak i zagranicznych. Największym jednak osiągnięciem jest zaufanie pokładane w biurze przez ponad 100 Klientów, a niektórzy z nich są z nami już ponad 20 lat.
Zapraszamy do skorzystania z naszych usług

Rekomendacje

SPRAWDŹ SWOJE PODATKI JUŻ TERAZ!

Dzięki Platformie Saldeo uzyskasz bieżący dostęp online do danych księgowych i podatków.

Najnowsze wiadomości na naszej stronie

Przydatne informacje

Składki ZUS przedsiębiorców w 2021 roku:

Ubezpieczenie społeczne z ub. chorobowym: 998,37 zł
Ubezpieczenie społeczne bez ub. chorobowego: 921,06 zł
Ubezpieczenie zdrowotne: 381,81 zł
Fundusz pracy: 77,31 zł

Minimalne stawki ZUS dla nowych firmy:
Ubezpieczenie społeczne z ub. chorobowym: 265,78 zł
Ubezpieczenie społeczne bez ub. chorobowego: 245,20 zł
Ubezpieczenie zdrowotne: 381,81 zł

5 dzień miesiąca:

 • złożenie deklaracji VAT-14 za poprzedni miesiąc o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych

7 dzień miesiąca:

 • wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za miesiąc poprzedni
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w poprzednim miesiącu od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego poprzednim miesiącu od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (otrzymanych przez podatników CIT), a podatnikom przekazanie informacji CIT-7

10 dzień miesiąca:

 • wpłata składek ZUS  za poprzedni miesiąc – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie
 • złożenie zgłoszenia INTRASTAT za sierpień 2018 r.

15 dzień miesiąca:

 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za bieżący miesiąc oraz III raty podatku rolnego – osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • wpłata III raty podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz podatku rolnego – osoby fizyczne
 • wpłata II raty podatku od środków transportowych
 • wpłata składek ZUS  za poprzedni miesiąc – pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)

20 dzień miesiąca:

 • wpłata miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych za poprzedni miesiąc
 • wpłata pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy za poprzedni miesiąc
 • wpłata przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego za poprzedni miesiąc
 • wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za poprzedni miesiąc
 • wpłata za poprzedni miesiąc podatku dochodowego od przychodu ze środka trwałego, o którym mowa w art. 24b ustawy o pdop i w art. 30g ustawy o pdof, oddanego w całości albo w części do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze
 • wpłata za za poprzedni miesiąc na PFRON

25 dzień miesiąca:

 • wpłata podatku VAT za poprzedni miesiąc oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12
 • wpłata podatku akcyzowego za poprzedni miesiąc oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
 • złożenie informacji podsumowującej za poprzedni miesiąc o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach
 • złożenie informacji podsumowującej w obrocie krajowym za poprzedni miesiąc
 • złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za za poprzedni miesiąc
 • złożenie informacji o ewidencji VAT w formie JPK (JPK_VAT) za za poprzedni miesiąc

Skontaktuj się z nami

Wyślij wiadomość