CENNIK USŁUG

ważny od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Do wszystkich cen doliczany jest podatek VAT 23 %

Wysokość opłaty miesięcznej ustalana jest z Klientem w drodze negocjacji na podstawie poniższego cennika. Wszystkie ceny
są ustalane indywidualnie dla każdego klienta. Cena za obsługę księgową zależy od formy prawnej zleceniodawcy, ilości
dokumentów księgowych i stopnia skomplikowania prowadzonej działalności, zakresu powierzonych czynności, liczby
pracowników, rodzaju prowadzonej księgowości.

Nasza Kancelaria jako jedna z nielicznych wprowadziła płynną zmianę ceny usługi w zależności od ilości dokumentów.

 • Ryczałt Ewidencjonowany
 • PPE
 • od 110 zł
 • Do 10 pozycji księgowych -w cenie opłaty zryczałtowanej.
  Powyżej 10 pozycji księgowych - 1,50 zł
 • Księga Przychodów i Rozchodów
 • KPiR
 • od 150 zł
 • Do 10 pozycji księgowych -w cenie opłaty zryczałtowanej.
  Powyżej 10 pozycji księgowych - 1,50 zł
 • KPiR oraz Ewidencja dla celów podatku VAT
 • VAT
 • od 200 zł
 • Do 15 pozycji księgowych -w cenie opłaty zryczałtowanej
  od 16 pozycji księgowych - 1,50 zł.
 • Księgi Rachunkowe
 • KR
 • od 500 zł
 • Do 30 pozycji księgowych -w cenie opłaty zryczałtowanej
  Powyżej 30 pozycji księgowych - 2,50 zł
  Powyżej 200 pozycji księgowych - 3,50 zł
 • Kadry i Płace z obsługą ZUS i US
 • Obsługa miesięczna rozliczeniowo-płacowa jednego pracownika 25 zł
 • Sporządzanie umów-zleceń oraz umów o dzieło 20 zł
 • Sporządzanie miesięcznych deklaracji ZUS dla właściciela 15 zł
 • Zakładanie oraz weryfikacja akt osobowych 20 zł
 • Sporządzanie i dostarczenie do ZUS zwolnień lekarskich właścicieli lub pracowników 10 zł
 • Oferta cenowa na usługi dodatkowe
 • Sporządzenie rocznego zeznania podatkowego osoby fizycznej od 30 zł
 • Sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego średnio miesięczne wynagrodzenie
 • Sporządzenie innych sprawozdań i analiz na życzenie klienta ustalana indywidualnie
 • Sporządzanie sprawozdań statystycznych GUS od 20 zł do 100 zł
 • Założenie podmiotu gospodarczego (osoba prawna) – umowa spółki, KRS 500 zł
 • Sporządzenie polityki rachunkowości wraz z planem kont 500 zł
 • Zmiany danych podatnika NIP, REGON, ZUS 25 zł
 • Sporządzenie wniosku o wpisanie lub zmianę danych spółki do KRS 100 zł
 • Konsultacje w zakresie prawa podatkowego, prawa pracy 50 zł/godz.
 • Dodatkowe prace nie ujęte w umowie ustalane indywidualnie
 • Dostęp do usługi Taxxo 12 zł
 • Dojazd w sprawach podatnika 30 zł/godz.
 • Przechowywanie dokumentów w archiwum biura do 500 str. 30 zł/rok