W lutym minęło już 11 lat odkąd rozpoczęliśmy współpracę Biurem Podatkowo-Rachunkowym „GJS” którego właścicielem jest doradca podatkowy P. Grzegorz Sikora.

Powierzyliśmy firmie „GJS” kompleksową obsługę naszej księgowości (księgi handlowe, wynagrodzenia pracowników, ZUS).

Księgi handlowe prowadzone są w sposób rzetelny i prawidłowy, co potwierdzają kontrole z urzędu skarbowego i ZUS, które nie wykazały żadnych nieprawidłowości.

Poza standardową comiesięczną obsługą księgową biuro pomaga nam w sprawozdawczości do banków i innych instytucji. Biuro wykasuje się dużą elastycznością działania, szybką reakcją na zgłoszone przez nas zapytania, uwagi, ponadto wnosi własna inicjatywę w rozwiązaniu szeroko rozumianych problemów związanych z prowadzoną przez nas działalnością.

Master-referencje