ZUS

Składki ZUS przedsiębiorców w 2015 roku:

Ubezpieczenie społeczne z ubezpieczeniem chorobowym: 757,76 zł
Ubezpieczenie społeczne bez ubezpieczenia chorobowego: 699,56 zł
Ubezpieczenie zdrowotne: 279,41 zł
Fundusz pracy: 58,20 zł

Dla nowych firmy:
Ubezpieczenie społeczne z ubezpieczeniem chorobowym: 167,47 zł
Ubezpieczenie społeczne bez ubezpieczenia chorobowego: 154,61 zł
Ubezpieczenie zdrowotne: 279,41 zł